Jediná jednotka dědičné informace

 play-micro

jediná jednotka dědičné informace

play-micro

který termín identifikuje jednu jednotku dědičné informace? 1) vaječná buňka 2) spermie 3) jádro 4) Gen

 play-micro

prosím, pospěšte si dnes!!!! A _ _ _ _ _ _ _ je segment DNA, který nese jednu jednotku dědičné informace. A. nukleová kyselina B. cukr C. Gen D. chromozom

 play-micro

ve srovnání s množstvím dědičné informace v buňce lidského těla, kolik dědičné informace je obsaženo v lidské pohlavní buňce

 play-micro

a _ _ _ _ _ _ je základní jednotkou dědičné informace. Obsahuje specifický segment DNA, který ovlivňuje určitou vlastnost nebo skupinu vlastností.

 play-micro

co je segment dna, který obsahuje jednu jednotku informací?

 play-micro

dědičná informace je obsažena v _ _ _ které se nacházejí v _ _ _ _ buňky

 play-micro

nejmenší jednotkou ekologické organizace je jediný

 play-micro

jaký je účel DNA? A) vyrábí proteiny eliminují B) snižuje aktivační energii C) ukládá dědičné informace D) na pomoc při usnadněné difúzi

play-micro

co obsahuje dědičný materiál

 play-micro

dědičný materiál je známý jako

 play-micro

největší jednotka informací..kilobyte? Gigabyte?megabajt? Nebo terbyte?

 play-micro

jaké informace poskytují převody jednotek?

 play-micro

posloupnost jednotlivých tónů nebo tónů vnímaných jako jednotka se nazývá:

 play-micro

jaká je hmotnost jedné vzorcové jednotky agcl chloridu stříbrného v gramech?

 play-micro

která nejlépe popisuje molekulu? jednotka vyrobená z různých druhů prvků jednotka vyrobená pouze z jednoho druhu prvku jednotka vyrobená ze dvou nebo více atomů jednotka vyrobená z jednoho atomu

 play-micro

v __________ monarchie, postavení krále nebo královny se předává v rodinách a nepodléhá lidovému hlasování. A. dědičná B. jednostranná C. teokratická D. autokratický

 play-micro

MULTIPLE CHOICE vzhledem k tomu, že jednotka kladný náboj se používá k měření elektrického pole, jaký by byl vhodný testovací objekt pro měření magnetického pole? A) jediný Jižní hledající pól síly jednotky B) Severní hledající pól síly jednotky s jižním hledajícím pólem stejné síly C) jediný Severní hledající pól D) jediný Severní hledající pól síly jednotky

play-micro

jediná investice zahrnující různé akcie, dluhopisy a další investice se nazývá

play-micro

která z následujících je dědičná choroba? Huntingtonova choroba chřipka Lymská borelióza Strep hrdlo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.