určená oblast trhu

(2) místní trh.- A) obecně .— Výrazem „místní trh“ se v případě komerčních i nekomerčních televizních stanic rozumí určená tržní oblast, ve které se stanice nachází— a-i) v případě komerční televizní stanice jsou všechny komerční televizní vysílací stanice licencované Společenství ve stejné určené tržní oblasti na stejném místním trhu; a ii) v případě nekomerční vzdělávací televizní vysílací stanice zahrnuje trh jakoukoli stanici, která je licencována Společenství ve stejné určené tržní oblasti jako nekomerční vzdělávací televizní vysílací stanice. B) okres Licence .- Kromě oblasti popsané v písmenu A) zahrnuje místní trh stanice okres, ve kterém se nachází Společenství Licence stanice. C) určená oblast trhu .— Pro účely písmene A) se výrazem „určená tržní oblast“ rozumí určená tržní oblast určená společností Nielsen Media Research a zveřejněná v adresáři Nielsen Station Index Directory 1999-2000 a Nielsen Station Index United States Television Household Estimates nebo v jakékoli následné publikaci. D) některé oblasti mimo určenou tržní oblast .- Jakákoli oblast sčítání lidu, čtvrť nebo jiná oblast ve státě Aljaška, která se nachází mimo určenou tržní oblast, jak je stanoveno společností Nielsen Media Research, se považuje za součást jednoho z místních trhů ve státě Aljaška. Satelitní dopravce může určit, který místní trh ve státě Aljaška bude považován za relevantní místní trh v souvislosti s každým účastníkem v takové oblasti sčítání lidu, čtvrť, nebo jiná oblast. E) stanovení trhu .- Místní trh komerční televizní stanice může být změněn Federální komunikační Komisí v souladu s oddílem 338(l) zákona o komunikacích z roku 1934 (47 U.S. C. 338).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.