forslag til summarisk dom

forslag til summarisk dom

på advokatkontoret for IRA J. Metrick modtager og gennemgår vi alle meddelelser, som vores kunder modtager under afskærmningsprocessen, og vi giver forklaringer på meddelelserne og besvarer spørgsmål om, hvordan de påvirker afskærmningsprocessen, herunder forslaget til summarisk dom.

Hvad er et forslag til summarisk dom i NJ (undertiden kaldet et forslag til strejke svar)?

hvis dit hjem står over for afskærmning fra en bank eller penge långiver, og de indgiver et forslag til summarisk dom, fortæller de i det væsentlige Retten, at de har ret til afskærmning, og at der ikke er behov for en retssag, fordi du ikke har noget forsvar. I denne bevægelse skal banken fastlægge gyldigheden af pantet, misligholdelsen og panthaverens ret til at ty til den pantsatte ejendom. For at forsvare et forslag til summarisk dom skal en boligejer vise, at der er væsentlige spørgsmål om fakta om, hvorvidt långiveren har ret til at udelukke. Beviserne i disse bevægelser er dokumentation fra långiver om; tildelinger af pant, besiddelse af noten, og dato for misligholdelse.

Hvornår kan en långiver indgive et forslag til summarisk dom?

et forslag til summarisk dom kan indgives af långiveren til enhver tid efter udløbet af de 35 dage fra klageens forkyndelse, hvis en boligejer har indgivet et anfægtende svar. Långiveren skal også tjene boligejer med en meddelelse om høringen i det mindste 28 dage før retten dato. Retten dato skal også være mindst 30 dage før retssagen dato.

hvis långiveren får den summariske Dom, giver den dem ret til at ansøge om en endelig dom og fastsætte det skyldige beløb. Når endelig dom er givet, långiver kan planlægge en Sheriff salg dato. Hvis du står over for en afskærmning, søger juridisk rådgiver så hurtigt som muligt vil give dig den største mulighed for at redde dit hjem.

Hvad skal du gøre, hvis banken indgiver et forslag til summarisk dom?

hvis du modtager et forslag til summarisk dom, er der specifikke krav til din modstand. Du skal enten indrømme eller bestride hver af de faktiske omstændigheder i sagsøgerens erklæring, der er indsendt med forslaget. Du skal også forklare dommeren, hvorfor deres beviser er upålidelige. Nogle forsvar inkluderer argumenter, som långiveren ikke har vist:

  1. besiddelse af den originale Note inden datoen for klagen blev indgivet;
  2. en gyldig overdragelse af pant;
  3. certificeringen til støtte for bevægelsen var fra en person med personlig viden om de oplysninger, der blev givet til retten.

hver meddelelse, du modtager, kan påvirke afskærmningsprocessen. Hvis du har modtaget et forslag til summarisk dom, hvis det er vigtigt at forstå, hvad det betyder, og hvad dine muligheder er. Hvis du har brug for at vide, hvad en bestemt meddelelse betyder, Kan Advokatkontoret for Ira J. Metrick hjælpe dig ved at forklare dem for dig. Vi tilbyder også repræsentation for at modtage alle dine meddelelser på vores kontor og derefter videresende dem til dig med forklaringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.