Pykälä 136, The Mental Health Act 1983; levels of knowledge among accident and emergency doctors, senior nurses, and police constables

Objectives: pykälä 136 of the Mental Health Act 1983 authorises the police to detained The Who suspected to be Psychiatry in public places, and transmission them to a place of safety. Käytännössä käytetään usein onnettomuus-ja hätätilanneosastoja (a&E). Kirjoittajat arvioivat pykälän 136 osaamistasoa A&E lääkäreiden, seniorihoitajien ja poliisikonstaapelien välillä.

menetelmät: Yorkshiren alueen kaikkien osastojen (a&E) lääkäreitä ja seniorihoitajia pyydettiin täyttämään monivalintakyselykysely, samoin Humbersiden poliisivoimien poliisikonstaapeleita.

tulokset: 179 täytettyä kyselylomaketta palautettiin, joista 16 oli konsulttien, 14 SpRs: n, 24 SHOs: n, 33: n ylempien sairaanhoitajien ja 92: n poliisien täyttämiä. Noin 24,1% & E henkilöstöstä ja 10,9% poliiseista ei tunnistanut, että henkilön on näytettävä kärsivän mielenterveyshäiriöstä, jotta hänet sijoitettaisiin pykälään 136; 40.2% poliiseista ei tiennyt, että osasto 136 on poliisivoimaa, 55,2% A&e henkilöstöstä ja 14,1% poliiseista oli virheellisesti sitä mieltä, että henkilö voitaisiin sijoittaa osastolle 136 omassa kodissaan, 43,75% konsulteista ja 50% SPR: stä ei pitänyt osastoa&E turvallisena paikkana, 49,4% a&E henkilöstöstä ja 29,3% poliiseista oli sitä mieltä, että potilaita voitaisiin siirtää osastolle 136. Vain 10,3% & E henkilöstöstä ja 22,8% poliiseista oli saanut minkäänlaista muodollista koulutusta.

päätelmät: &E: n henkilöstön ja poliisin tietämys tästä vaikeasta ja monimutkaisesta mielenterveyslainsäädännöstä on heikko, ja se edellyttää toimia virallisen koulutuksen kautta. Tämä tutkimus ei ainoastaan heijasta ryhmien tiedon tasoa, se voi myös heijastaa kunkin ryhmän erilaisia käsityksiä heidän roolistaan ja velvollisuuksistaan vuoden 1983 mielenterveyslain 136 pykälän mukaisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.