the Definitive Guide to Writing a Technical Essay

Sisällysluettelo

jos etsit kirjoittaa tekninen essee, on olemassa joitakin temppuja, joiden avulla voit auttaa sinua prosessissa.

oman blogin perustamispäätöksen jälkeen kannattaa ensimmäiseksi päättää aiheesta, johon suhtautuu intohimoisesti. Sinun täytyy keskittyä tähän aiheeseen koko esseesi kirjoittamisen ajan, joten on tärkeää, että olet panostanut siihen, mistä kirjoitat.

selvitä seuraavaksi, kuinka pitkä esseesi pitää olla ja millä arvosanatasolla se pitää kirjoittaa. Kun tiedät nämä kaksi asiaa, voit alkaa ideoida ideoita siitä, mitä essee pitäisi olla noin. Kannattaa pitää kirjaa näistä ideoista pitääkseen itsensä järjestyksessä ja helpottaakseen esseen kirjoittamisprosessia. Ja jos tarvitset ulkopuolista apua äidinkielenään puhuvalta esseekirjoittajalta, voit aina hakea” kirjoita essee minulle ” löytääksesi kirjoituspalvelun. Mutta palataan tekniseen esseen kirjoittamiseen.

tekninen essee on muodollinen essee, joka selittää jonkin monimutkaisen aiheen teknisin tai tieteellisin termein.

teknisen esseen kirjoittamisen vaiheet ovat seuraavat:

  1. Valitse aihe, josta kirjoittaa
  2. Kirjoita johdanto, joka informoi lukijaa aiheesta
  3. keksi paperin ääriviivat
  4. Aloita paperisi kirjoittaminen
  5. Viimeistele paperisi

käyttäjäkokemuksen merkitys

käyttäjäkokemus tai UX on termi, jota käytetään kuvaamaan asiakkaan tunneperäistä ja rationaalista tyytyväisyyttä palveluun, tuotteeseen tai verkkosivustoon. Esimerkiksi erinomainen käyttökokemus puhelimen kanssa olisi joku, joka nauttii puhelimen suunnittelusta ja toimivuudesta. Huono käyttökokemus olisi joku, joka turhautuu puhelimen ominaisuuksiin. Esseiden kirjoittamisessa hyvän UX: n luominen on tärkeää, koska se pitää lukijat mukana mahdollisimman pitkään ja auttaa heitä nauttimaan esseesi lukemisesta.

tässä osiossa selitän, miten esseissä luodaan hyvä UX antamalla ohjeita esseiden kirjoittamiseen.

teknisten esseiden

Tekninen kirjoittaminen on viestinnän muoto, jossa käytetään luonnollista kieltä kuvaamaan järjestelmän, laitteen tai prosessin ominaisuuksia ja toimintaa. Tekninen essee voi olla muodollinen tai epävirallinen, mutta se on kirjoitettava kohdeyleisön ymmärrettävällä tavalla.

tekninen essee voi olla muodollinen tai vapaamuotoinen, mutta se on aina kirjoitettava yleisön ymmärrettävällä tavalla.

tämän tavoitteen saavuttamiseksi TEKNISET esseet on jaettu kolmeen osaan: Abstrakti, johdanto ja johtopäätös. Abstrakti tiivistää esseen sisällön, kun taas johdanto tarjoaa taustateorian sen ymmärtämiseksi, mitä esseen seuraavassa osassa seuraa. Lopuksi päätelmä tarjoaa tärkeän idean ja joitakin analyysejä sen merkityksestä lukijoille.

mikä tekee hyvän teknisen esseen?

esseen kirjoittaminen ei ole kenenkään mahdollista. Sinun täytyy olla joitakin perustaitoja kirjallisesti ja nämä taidot ovat tärkein asia, sinun pitäisi kiinnittää huomiota, kun kirjoitat essee.

esimerkiksi on osattava käyttää kuvausta, vertailua ja kontrastia, kerrontaa, selitystä, tapahtumasarjaa ja argumentointia.

tämän genren hyvin kirjoitetut esseet koostuvat hyvin muotoilluista lauseista, jotka on rakennettu huomioiden kielioppi, välimerkit ja lauserakenne. Esseen tulee olla hyvin jäsennelty ja keskittynyt. Aihelause (tai opinnäytetyön toteamus) on yleensä lähellä esseen alkua ja toistaa sen yhdessä lauseessa.

hyvä essee tässä lajityypissä on hyvin organisoitu ja keskittynyt. Esseessä tulee olla yksi aihelause aihelauseella tai opinnäytetyön lauseella.

kaikki nämä kohdat auttavat sinua kirjoittamaan hyvän esseen, joka kiinnostaa lukijoitasi.

vinkkejä akateemiseen akateemiseen kirjoittamiseen onnistuneesti

tämä artikkeli auttaa sinua oppimaan kirjoittamaan hyvän akateemisen esseen, mitä siihen tulisi sisällyttää ja miten siihen valmistaudutaan.

ensinnäkin on ymmärrettävä ero virallisen ja epävirallisen esseen välillä. Jos opettaja antaa sinulle ohjeen kirjoittaa epävirallinen essee suosikkielokuvasta, ei ole olemassa tiukkoja sääntöjä, joita on noudatettava. Tässä tapauksessa voit vain kirjoittaa ajatuksiasi elokuvasta välittämättä siitä, kuinka muodollisia tai jäsenneltyjä ne näyttävät.

jos professorisi kuitenkin vaatii, että kirjoitat muodollisen esseen samasta aiheesta, on olemassa tiettyjä ohjeita, joita on noudatettava. Tällöin jokaisella kappaleella tulee olla selkeä aihelause, ja on tärkeää esittää todisteita, jotta kappale ei ole ainoastaan järkevä vaan myös uskottava.

Tieteellinen kirjoittaminen on haastavaa. Joskus vaatimukset eivät ole selkeitä tai voi olla vaikea tietää, miten aloittaa uudesta aiheesta. Tässä muutamia vinkkejä koulumenestykseen.

  1. käytä ääriviivoja
  1. Lue tehtävä huolellisesti
  1. tarkista sisältö ennen lähettämistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.