Competent Persons Report (Cpr)

Competent Persons Report (CPR)

Revisjon og Sertifisering Av Ressurser (Prospektive Eller Betingede) (Utforsking eller Vurdering) Eller Reserver (klar for Eller allerede I Produksjon) som er I Selskapenes Portefølje, utføres gjennom en uavhengig Revisjon OG utarbeidelse av det som kalles en CPR: En Kompetent Persons Rapport. Denne Rapporten er nødvendig For Selskapet som en av komponentene I Et Prospekt eller Opptak dokumentasjon som en del av regulatoriske registreringer i følgende tilfeller: Hvis Det Er Børsnotering (IPO), i tilfelle av en fusjon/oppkjøp / overtakelse eller for å støtte andre pengeinnsamlings tiltak mot Finansinstitusjoner eller Banker. Dette for å overholde børsreglene, eller for å rettferdiggjøre En Produksjonsplan (Foreløpig, Innledende eller Endelig Eller Utvidelser) mot interessenter, eller i noen tilfeller FOR QMS, Revisjon og interne beslutningsprosesser av Hensyn Til Investeringsbeskyttelse og Due Diligence.

for spesifikasjoner vedrørende CPR henviser vi til følgende referansedokumentasjon:

ESMA (European Securities And Markets Authority) Oppdatering Av CESR (Committee Of European Securities Regulators) Anbefalinger om konsekvent gjennomføring Av Kommisjonsforordning (EF) Nr. 809/2004 gjennomføring AV Prospektdirektivet (20. Mars 2013)/2013/319)

som kan lastes ned ved hjelp av følgende lenker:
https://www.esma.europa.eu/document/consistent-implementation-commission-regulation-ec-no-8092004-implementing-prospectus
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/11_81.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-319.pdf

Ekspertene som er kvalifisert og offisielt lov til å utstede EN SLIK HLR må tilfredsstille en rekke forhold:

(1) Faglig kvalifisert og God Stand muligens med tilknytning til anerkjente Internasjonale Foreninger (SPE, AAPG, EAGE),
(2) minimum 5 til 10, men helst 20+ års erfaring,
(3) Uavhengig Av Selskapet Og av alle interesserte Interessenter I Selskapet,
(4) Lønnet Av Gebyr, ikke på suksess av kvalifikasjonen, og
(5) Engasjert Av Selskapet, men med omsorg for investorer og interessenter.

HLR bør inneholde et minimum av informasjon som i mange tilfeller dikteres av regulatorer: Juridisk oversikt (lisenser, utløpsdatoer, forpliktelser), geologisk oversikt, Ressurser og Reserveestimater, vurdering av reserver (valgfritt), miljø-og anleggsbeskrivelse, produksjons – /utgiftshistorie (minimum 3 år), infrastruktur (kraft, vann, forsyning, HMS), kart, planer, diagrammer og spesielle faktorer. Rapporteringsstandardene som skal følges er SPE PRMS, Cogeh (Kanadisk), norsk (OD) system, avhengig av nødvendigheter og krav. Reserver estimater bør støttes av økonomisk evaluering, inkludert faktorer Som Netto Nåverdi Etter Skatt (Npv) ved hjelp av kostnader, priser, effektive datoer, FOREX og sensitivitetsanalyser av disse faktorene. I noen tilfeller er besøk på stedet nødvendig for å vurdere overflatesituasjonen.

i geologisk oversikt en tverrfaglig tilnærming er nødvendig For Geologi, Geofysikk, Petrofysikk, Reservoarteknikk, Produksjonsteknikk, Facility Engineering Og O&G Økonomi.

detaljer om prosedyrene For Revisjon, Sertifisering, Porteføljerangering, risiko og alle andre aktiviteter som er involvert, finnes i ulike håndbøker, håndbøker og guider og er alle integrert I OCRE Geoscience Services Best Practice Management System.

Ledelsen i OCRE Geoscience Services (OGS) er kompetent og kvalifisert til å utstede HLR som er offisielt akseptert av banker Og finansinstitusjoner, og har i løpet Av sine 25-40 år Med O&g-aktivitet, ledet prosjekter i en rekke anledninger hvor dette var nødvendig, de nødvendige studiene og evalueringene ble gjennomført, OG HLR ble utstedt.

DE har vært en del AV arbeidsgrupper AV SPE som etablerer prms-regelverket, OG OCRE Geoscience Services Er Også Redaktør for Best Practices Management System (BPMS) som etablerte de numeriske kriteriene for å komme frem til en korrekt porteføljevurdering og sertifisering, noe SOM også gjenspeiles mer detaljert i Ogs Services Catalogue.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.