Motion For Summary Judgment

Motion For Summary Judgment

På Law Office Of Ira J. Metrick mottar og gjennomgår vi alle merknader våre kunder mottar under New Jersey Foreclosure-Prosessen, og vi gir forklaringer på meldingene og svarer på spørsmål om hvordan de påvirker foreclosure-prosessen, inkludert Motion For Summary Judgment.

Hva er En Bevegelse For Sammendrag Dom I NJ (noen ganger kalt En Bevegelse For Å Streike Svar)?

Hvis hjemmet ditt står overfor foreclosure fra en bank eller pengeutlåner, og de sender Inn En Bevegelse For Sammendragsdom, forteller De I hovedsak Retten at De har rett til foreclosure, og at det ikke er behov for rettssak fordi du ikke har noen forsvar. I denne bevegelsen må banken fastslå gyldigheten av boliglånet, standard og rettigheten til panthaveren til å ty til den pantsatte eiendommen. For å forsvare En Bevegelse For Sammendrag Dom et hus må vise at det er materielle spørsmål om fakta om hvorvidt utlåner har rett til å hindre. Bevisene i disse bevegelser er dokumentasjon fra utlåner om; tildelinger av boliglån, besittelse Av Notatet, og dato for mislighold.

Når Kan En Utlåner Sende Inn En Bevegelse For Sammendrag Dom?

En Bevegelse For Sammendragsdom kan innleveres av utlåner når som helst etter utløpet av de 35 dagene fra klagenes tjeneste, dersom et hus har innlevert Et Bestridende Svar. Utlåner må også tjene hus med en melding om høringen minst 28 dager før Retten dato. Retten dato må også være minst 30 dager før Rettssaken dato.

hvis utlåner er gitt sammendrag dommen, vil det gi dem rett til å søke Om En Endelig Dom og sette beløpet. Når Endelig Dom er gitt, kan utlåner planlegge en sheriff salg dato. Hvis du står overfor en foreclosure, vil søker advokat så snart som mulig gi deg den største muligheten til å lagre ditt hjem.

Hva Bør Du Gjøre Hvis Banken Filer En Bevegelse For Sammendrag Dom?

hvis Du mottar En Bevegelse For Sammendrag, er det spesifikke krav til opposisjonen din. Du må enten innrømme eller bestride hver av fakta I Saksøkers uttalelse som er sendt med bevegelse. Du må også forklare Dommeren hvorfor deres bevis er upålitelig. Noen forsvar inkluderer argumenter som utlåner ikke har vist:

  1. Før Datoen Klagen ble innlevert;
  2. en gyldig Tildeling Av Boliglån;
  3. sertifiseringen til støtte for bevegelsen var fra noen med personlig kunnskap om informasjonen som ble gitt Til Retten.

Hver melding du mottar kan påvirke foreclosure prosessen. Hvis du har mottatt En Bevegelse For Sammendrag Dom, hvis det viktig å forstå hva det betyr og hva alternativene er. Hvis Du trenger å vite hva en bestemt varsel betyr, Kan Law Office Of Ira J. Metrick hjelpe deg ved å forklare dem for deg. Vi tilbyr også representasjon for å motta alle dine meldinger på vårt kontor, og deretter videresende dem til deg med forklaringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.