Order To Show Cause

selv om partene kan tro at alle sine problemer ble avgjort gjennom en skilsmisse handling, varetekt sak, eller andre familie domstol handling, andre problemer kan oppstå senere krever ytterligere tiltak av retten. I andre tilfeller kan enkelte personer trenge midlertidig lindring til retten kan utstede en endelig ordre.

En Bevegelse for Å Vise Årsaken ber retten for spesifikke lettelse. Lettelsen blir bedt om kan forholde seg til mange områder av familierett. Når en part filer En Bevegelse For Å Vise Årsaken, setter retten en høring dato for partene å argumentere saken før en familie lov dommer.

Hva Betyr Det Å «Vise Årsak?»

når en ordre om å vise årsak er utstedt, beordrer retten en part til å møte for en dommer for å forklare hvorfor en bestemt handling bør eller ikke bør tas. Med andre ord, partiet som ordren er innlevert mot må «vise årsak» hvorfor retten ikke bør gi lettelse søkt av petitioning partiet.

Grunner Til Å Sende Inn En Bevegelse For Å Vise Årsak

det er mange grunner til å sende Inn En Bevegelse for Å Vise Årsak. En ektefelle kan sende inn en bevegelse ber om midlertidig varetekt eller støtte betalinger. En bevegelse kan innleveres for å be om at retten utstede en ordre som forbyr begge parter fra avhending av eventuelle eiendeler.

en ektefelle som måtte forlate ekteskapelig hjem på grunn av vold kan sende inn en bevegelse ber retten gi dem midlertidig besittelse av hjemmet. I andre situasjoner kan en ektefelle be om at retten bestille den andre ektefellen til å gi økonomisk informasjon hvis ektefellen forsøker å skjule eiendeler.

men en av de vanligste årsakene til At En Bevegelse For Å Vise Årsaken er arkivert er når en part bryter rettens eksisterende ordre.

for eksempel arkiverer en forelder en bevegelse som ber retten om å håndheve vilkårene i foreldreavtalen og tidsdelingsavtalen. Denne situasjonen oppstår når en forvaringsforelder nekter å tillate besøk eller endrer tidsdelingsplanen gjentatte ganger og uten grunn.

retten planlegger deretter en høring som krever at den andre forelderen skal vises og gi «god sak» for å bryte foreldringsavtalen. Begge parter har mulighet til å argumentere sin side før dommeren utsteder en endelig ordre.

Bevegelser For Å Vise Årsak kan også brukes når en person bryter en beskyttende ordre. Retten vil utstede en ordre som leder partiet til å møte i retten for å forklare hvorfor de overtrådte ordren.

Hva Er Hensikten Med En Bevegelse For Å Vise Årsak?

Det er to primære formål Med En Bevegelse for Å Vise Årsak. For det første søker klageren spesiell lettelse fra retten. Lettelsen kan forholde seg til noen familie domstol saken, inkludert skilsmisse, varetekt, barnebidrag, ekteskapelig støtte, og eiendom divisjon.

det andre formålet er å holde respondenten i forakt for retten for ikke å adlyde domstolens tidligere ordre. I mange tilfeller kan trusselen om straff for forakt for retten være tilstrekkelig motivasjon til å oppmuntre en part til å følge rettskjennelsens vilkår.

dommeren kunne også endre vilkårene i forrige ordre som en konsekvens av partiets unnlatelse av å adlyde sin første ordre. For eksempel, dommeren kunne endre foreldre plan eller bestille respondenten til å betale klagerens økonomiske tap, kostnader, og utgifter fordi respondenten ikke klarte å følge rettens ordre.

retten har et bredt spekter av handlinger det kan ta, avhengig av sakens fakta og omstendigheter.

Få Hjelp Med En Bevegelse For Å Vise Årsak

Noen jurisdiksjoner I Florida gir instruksjoner for arkivering av bevegelser som ber om en ordre om å vise årsak høring. Imidlertid kan prosessen med å sende inn en petisjon og presentere bevis ved en høring være komplisert. En feil kan føre til at dommeren nekter å utstede En Ordre Om Å Vise Årsak eller avgjørelse til fordel for den andre parten.

det er best å søke advokat hvis din ex-partner bryter vilkårene i en rettskjennelse. En advokat forklarer alternativene dine.

hvis du mottar En Ordre For Å Vise Årsak, må du ikke ignorere ordren. Du må møte for retten på dato og klokkeslett som er angitt i bestillingen. Unnlatelse av å møte i retten kan resultere i dommeren utstede en benk garanterer for arrestasjonen.

i Stedet, ta kontakt med en familie lov advokat for å diskutere dine muligheter for å forsvare deg mot påstandene i bevegelse. Du må beskytte din beste interesse, noe som kan bety å montere et aggressivt forsvar til En Ordre om Å Vise Årsak i familiedomstolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.