Timothy Keller Prekener Podcast Av Evangeliet I Livet

hvis du åpner Salmene, som er guddommelig inspirert bønnebok, Den første siden Av Salmene er ikke en bønn. Interessant. Den aller første siden av boken som forteller deg hvordan du ber, er ikke en bønn, men faktisk en meditasjon om meditasjon. Det er et kall til meditasjon.

Meditasjon er ikke det samme som å studere Bibelen, for når Du studerer Bibelen, lærer du bare sannheten om Den. Du lærer bare informasjon. Hva meditasjon gjør er det tar det du har lært og gjør noe med det. Han sier at det faktisk er en måte å bevisst påvirke ditt sinn og ditt hjerte og flytte det til kjærlighet og ydmykhet og lurer på hva du nettopp har lært.

La Oss ta En titt og se Hva Salme 1 forteller oss om meditasjon. Vi skal lære om prioriteten, løftet, produktene, øvelsen, og deretter problemet og løsningen av meditasjon.

Denne prekenen ble holdt av Pastor Timothy Keller i Redeemer Presbyterian Church den 23. November 2014. Serie «Bønnens Bønn». Skriften:Salme 1: 1-6; 2: 1-12.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.