Wat is een section 32 statement?

{“menuItems”:}

tijdens elke vastgoedtransactie, of u nu de koper of de verkoper bent, komt u een document tegen dat bekend staat als een sectie 32. Dit document, ook bekend als een verklaring van de verkoper, wordt verstrekt door de verkoper en moet worden gegeven aan de koper van het onroerend goed. Het bevat informatie over de grond die wordt verkocht en de eigendomstitel.

bevorderd

Wat is een rubriek 32?

een artikel 32, of verklaring van de verkoper, is een document dat alle informatie bevat die van invloed kan zijn op het land dat wordt verkocht bij een vastgoedtransactie. Het document dient uiteindelijk om de koper informatie te verstrekken die van invloed kan zijn op hun beslissing om het onroerend goed te kopen.

sectie 32 bevat informatie over de grond en de eigendom van het onroerend goed dat wordt verkocht. Het biedt de koper met informatie die niet gemakkelijk verkrijgbaar zou zijn door het inspecteren van de woning. Hieronder vindt u zeven informatie die gewoonlijk in een overzicht in sectie 32 wordt verstrekt:

1. Zonering

Wat is een sectie 32 statement featureeen sectie 32 moet informatie bevatten over hoe de grond wordt zoneerd en hoe de gemeente het gebruik ervan zal toestaan. Dit is essentiële informatie voor kopers, omdat het zal bepalen of de grond beschikbaar is voor residentiële, commerciële of gemengde doeleinden.

2. Uitgaven

dit geeft informatie over de op de grond te betalen tarieven. Verkopers zijn niet verplicht een gespecificeerde uitsplitsing van de uitgaven te geven, maar moeten een totaalcijfer verstrekken.

3. Titel

in sectie 32 moet een certificaat van Titel worden opgenomen, waarin een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van het onroerend goed dat wordt verkocht en waarin wordt gecontroleerd of de verkoper het recht heeft om de grond te verkopen.

4. Grondgebruik

in het document moeten ook erfenissen, convenanten of beperkingen op grondgebruik worden vermeld. Een erfpacht is een recht voor het gebruik van de grond door een derde partij. Zo kan de Raad een erfdienstbaarheid hebben voor het gebruik van een drainage-of rioleringsbuis. Een verbond is een beperking op de manier waarop het land mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld, een convenant kan stellen dat de eigenaar belooft niet meer dan één woning op het land te bouwen. Artikel 32 moet ook vermelden of het land toegang heeft tot de weg.

5. Bosbrandgevaar

in sectie 32 moet worden vermeld of het land zich in een bosbrandgevoelig gebied bevindt.

6. Bouwvergunningen

in artikel 32 moeten de bijzonderheden worden vermeld van alle bouwvergunningen die in de laatste zeven jaar zijn afgegeven.

7. Voorstellen

een sectie 32 moet kopers op de hoogte brengen van alle goedgekeurde overheidsinstellingen of overheidsvoorstellen die van invloed kunnen zijn op de grond.

Wie heeft een sectie 32 nodig?

artikel 32 wordt door de verkoper aan de koper verstrekt bij een vastgoedtransactie. De verkoper moet een sectie 32 verstrekken om de transactie te kunnen afwikkelen.

voor verkopers is het belangrijk ervoor te zorgen dat artikel 32 aan de koper een volledige en nauwkeurige weergave is van alles wat van invloed is op de grond waarop het onroerend goed zich bevindt. Het niet bekendmaken van een van de informatie vereist in een sectie 32 kan uw onroerend goed transactie uit elkaar vallen. Een koper kan juridische stappen ondernemen tegen een verkoper als artikel 32 onjuist of onvolledig is.

voor kopers is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle details die in paragraaf 32 worden vermeld. Dit zal ervoor zorgen dat de woning die u koopt voldoet aan uw behoeften en dat u niet in voor ongewenste verrassingen met betrekking tot het land waarop uw woning ligt.

beantwoord

wat staat er niet in een sectie 32?

bijna even belangrijk als de informatie die moet worden opgenomen in een paragraaf 32 is de informatie die niet is opgenomen.

in artikel 32 hoeft niets te worden vermeld over de toestand van het gebouw of de gebouwen op de grond. Hoewel het moet alle diensten die niet zijn aangesloten, zoals water, gas of elektriciteit, het hoeft niet te verstrekken informatie over de vraag of die diensten beschikbaar zijn. Als je een koper bent, wil je je eigen onderzoek doen naar de gebieden die niet onder Sectie 32 vallen.

Hoe verkrijg ik een sectie 32?

een sectie 32 wordt gewoonlijk opgesteld door een transporteur of advocaat. Als u een koper bent, wordt het ingevulde artikel 32 door de verkoper aan u verstrekt. Als u de verkoper bent, kan een transporteur of advocaat het formulier voor u invullen. Hoewel er DIY conveyancing kits beschikbaar zijn die blanco sectie 32-documenten bevatten, is het vaak verstandig om het document door een professional te laten voorbereiden.

sectie 32 documenten zijn zeer gedetailleerd en kunnen tijdrovend zijn om in te vullen. Zelfs een advocaat of transporteur kan tot twee weken duren om een sectie 32 in te vullen. Dit komt omdat de zoekopdrachten die nodig zijn om informatie te vinden over het land dat wordt verkocht vaak tijd in beslag nemen. Als u uw huis verkoopt, wilt u de hulp van een transporteur of advocaat inroepen om de sectie 32 voor te bereiden ruim van tevoren de tijd die u verwacht om de transactie te regelen.

Veelgestelde vragen over paragraaf 32 verklaringen

 • Hoe lang duurt het om een sectie 32 voor te bereiden?

  vanwege de zoekopdrachten die nodig zijn om informatie te verkrijgen over de grond te koop, kan een sectie 32 twee weken of meer in beslag nemen.

 • kan ik zelf een sectie 32 voorbereiden?

  DIY conveyancing kits zullen sectie 32 documenten en instructies over hoe ze in te vullen bevatten. Het is zeker mogelijk om zelf het proces van het invullen van een sectie 32 te doorlopen, maar het kan tijdrovend en verwarrend zijn.

 • als ik een koper ben, hoe lees ik dan een artikel 32?

  Besteed aandacht aan de titel om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig de woning die u koopt weergeeft en zorg ervoor dat u eventuele beperkingen op het gebruik van de grond noteert. Dit omvat de zonering en eventuele erfenissen, convenanten of andere beperkingen op het landgebruik. U zult ook aandacht willen besteden aan de uitgaven om uzelf een idee te geven van de tarieven die u zult betalen.

  u kunt en moet sectie 32 zelf lezen, maar het helpt om een goede transporteur of advocaat te hebben die u kan helpen het document voor u te interpreteren en alle details uit te leggen.

 • Wanneer moet artikel 32 worden verstrekt?

  de verkoper moet de sectie 32 verstrekken voordat het koopcontract wordt ondertekend.

 • wie tekent sectie 32?

  de verkoper is de enige persoon die verplicht is om het artikel 32 te ondertekenen en zij kunnen dit hetzij persoonlijk, hetzij via hun wettelijke vertegenwoordiger doen. Kopers zijn niet verplicht om de sectie 32 te ondertekenen, maar kan worden gevraagd om dit te doen door hun makelaar om te bewijzen dat het document werd verstrekt voordat het koopcontract werd ondertekend.

heb je een woninglening nodig? Vergelijken starten

we werken onze gegevens regelmatig bij, maar informatie kan veranderen tussen updates. Bevestig gegevens met de provider waarin u geïnteresseerd bent voordat u een beslissing neemt.

ontdek hoe we de nauwkeurigheid van onze site behouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.