10 przykładów pełnych wstępów

artykuł składa się z kilku struktur, które na ogół mają standardowe standardy.

Przedmowa często pojawia się również w różnych pracach naukowych poza pracami, takimi jak czasopisma, tezy, tezy, propozycje i inne. Cóż, w tym artykule omówimy dalej przykładowe dokumenty wprowadzające.

Czy wiesz co to jest Przedmowa do gazety? Przedmowa w pracy zawiera akapity wyjaśniające, które mają na celu nakłonienie czytelnika do uchwycenia ogólnego obrazu treści pracy / papieru jako całości.

sposób na wprowadzenie na papierze jest dość łatwy. Co najważniejsze, w przedmowie znajduje się opis tytułu, tło wyboru tytułu i znaczenie omawianego tytułu. W przypadku informacji zawartych w pracy należy również przedstawić ogólny opis treści pracy, taki jak metoda, miejsce prowadzenia badań i zakres badań.

aby lepiej zrozumieć, spójrzmy od razu na kilka przykładów artykułów wprowadzających poniżej.

spis treści lll

przykłady artykułów wprowadzających 1

pochwała autor przedstawia obecności Boga Wszechmogącego, ponieważ za jego łaskę i wskazówki autor może ukończyć pracę zatytułowaną „Strategia eksportu indonezyjskich wyrobów włókienniczych na rynek azjatycki”. Badanie to jest domeną badania ekonomii międzynarodowej.

autor interesuje się strategią eksportu indonezyjskich wyrobów tekstylnych, szczególnie w zakresie ekspansji na rynek azjatycki. Indonezyjskie produkty tekstylne są znane ze swojej jakości. Wartość eksportu wyrobów włókienniczych stale rośnie. Stało się tak również w przypadku eksportu do krajów Azji. Autor uważa, że ważne jest poznanie i mapowanie strategii eksportowej wyrobów włókienniczych realizowanej przez Indonezję, szczególnie w przypadku ekspansji na rynek azjatycki. Znając tę strategię, Indonezja może nadal napędzać eksport tych wyrobów włókienniczych i wiedzieć, jakie mają mocne strony, a także ich słabe strony.

w tym artykule autor ma nadzieję poszerzyć wiedzę czytelników na temat strategii eksportowej Indonezji. Autor chce również, aby ten artykuł był przydatny dla eksporterów wyrobów włókienniczych i różnych innych odpowiednich stron, które mogą z nich korzystać. Jeśli są sugestie i krytyka na temat tego, co jest omawiane w tym artykule, autor jest otwarty na to, aby to zaakceptować.

przykładowy artykuł Przedmowa 2

autor jest bardzo wdzięczny, ponieważ ten artykuł można rozwiązać płynnie i różne napotkane przeszkody można rozwiązać poprawnie. Oczekuje się, że ten artykuł z tematem „Edukacja postaci w epoce nowożytnej” będzie w stanie dostarczyć spostrzeżeń i informacji, które są przydatne zarówno dla pisarzy, jak i dla czytelników.

w różnych epokach życia, minionych epokach, teraz nawet w przyszłości, edukacja jest ważna. Znaczenie edukacji jest w rzeczywistości związane nie tylko z edukacją formalną, ale także z edukacją charakteru. Co więcej, w czasach nowożytnych, takich jak dzisiaj, wiele osób zakłada, że edukacja postaci bardzo się zmieniła i faktycznie doświadczyła degradacji.

Mam nadzieję, że dzięki opisowi i opisowi dzisiejszej edukacji postaci w epoce nowożytnej czytelnik może uzyskać jaśniejszy obraz związanego z tym tematu. Autor jest otwarty, jeśli są czytelnicy, którzy mają sugestie lub wkład w pisane prace.

przykładowy artykuł Przedmowa 3

ten artykuł podejmuje temat „czynników powodujących odchylenia społeczne w społeczeństwie”. Autor porusza ten temat ze względu na wzrost różnych działań społecznych, które są ucieleśnieniem społecznych odchyleń. W rzeczywistości odchylenia społeczne są rzeczą negatywną.

autor jest wdzięczny za pomyślne ukończenie pracy związanej z tym społecznym odchyleniem. Celem napisania tego artykułu w ogóle jest dowiedzieć się, jakie są czynniki powodujące odchylenia społeczne, które występują w społeczeństwie. W ten sposób możemy przewidzieć pojawienie się odchyleń społecznych i jak sobie z nimi radzić.

mam nadzieję, że ten artykuł o dewiacji społecznej może wnieść pozytywny wkład w społeczeństwo. W przypadku braków lub nieścisłości w niniejszym artykule autorzy przepraszają i poprawiają je.

przykład Przedmowa do przekazu 4

chwała i dziękczynienie modlimy się do Boga Wszechmogącego, ponieważ dzięki błogosławieństwom Jego łaski i przewodnictwu byliśmy w stanie wykonać zadanie, które zostało przedstawione w tym przekazie. Ten artykuł jest zadaniem z zakresu historii, jako warunek przystąpienia do końcowego egzaminu awansowego

w niniejszym artykule staramy się rozwinąć historię walki Indonezji o niepodległość, która została zapoczątkowana przez utworzenie organizacji Budi Utomo jako pierwszej Organizacji Narodowej w Indonezji. Z tej drogi walki o niepodległość chcemy w spójny i jasny sposób przekazać, w jaki sposób Indonezja walczyła o odzyskanie niepodległości od Holandii.

mam nadzieję, że dzięki wyjaśnieniu w tym artykule czytelnicy będą mogli uzyskać wgląd. Mamy również nadzieję, że ten artykuł jest w stanie dokładnie i jasno opisać te wydarzenia historyczne. Jeśli są błędy i niedociągnięcia, jesteśmy gotowi otrzymać wkład od czytelników.

przykład Przedmowa do przekazu 5

składam głęboką wdzięczność obecności Boga Wszechmogącego. Dla jego żądań, mogę łatwo wypełnić ten papier. Czuję się szczęśliwy i dumny, ponieważ w końcu mogę przedstawić przydatne informacje dla wszystkich czytelników.

w tym czasie wiele osób nie rozumie ogólnych zasad psychologii osobowości. Ludzie świeccy uważają, że psychologia osobowości musi być rozumiana tylko przez psychologów i psychiatrów. W rzeczywistości zwykli ludzie mogą również nauczyć się psychologii osobowości. Będzie to przydatne, aby dodać wgląd, a także ułatwić komuś budowanie dobrych relacji z innymi. Ostatecznie w życiu społecznym powstaną harmonijne relacje.

z tego powodu mam nadzieję, że ten artykuł będzie w stanie przedstawić czytelnikom jasne informacje na temat psychologii osobowości. Opisy są jak najlżejsze, mam nadzieję, że przydadzą się każdemu, kto czyta. Nie zapomnij, przepraszam, jeśli są braki w tym dokumencie.

przykładowe przedmowy 6

nie ma głębszego słowa Niż wdzięczność, które możemy powiedzieć na zakończenie tego artykułu. Ponieważ oczekuje się, że ten artykuł będzie miejscem przekazywania informacji, które są przydatne dla czytelników w ogóle. Prezentujemy artykuł o temacie „Zostań osobą nadrzędną” w celu zapewnienia pozytywnej edukacji dla każdego, aby mieć nadrzędną osobowość.

w tym artykule staramy się podsumować różne spostrzeżenia na temat osobowości. Staramy się również dodawać różne praktyczne wskazówki, aby ten artykuł mógł dostarczyć przydatnych informacji dla czytelników. Oczekuje się, że czytelnicy będą w stanie dobrze zrozumieć każdą treść przedstawioną w tym artykule.

nie zapominaj, że wyrażamy wdzięczność czytelnikom za chęć przeczytania tego artykułu . Jesteśmy również wdzięczni, jeśli ktoś chce przesłać sugestie lub krytykę treści tego artykułu.

przykład Przedmowa do przekazu 7

autor wyraża głęboką wdzięczność Panu wszechświata. Dzięki bożemu przewodnictwu, ten dokument może zostać ukończony bez żadnych znaczących przeszkód. Możemy również płynnie opisać każde sformułowanie problemu przedstawione w tym artykule.

ten artykuł ma na celu rozwiązanie problemów społecznych zachodzących w społeczeństwie, opisanych w tle problemu. Problemy społeczne dotyczące dobrobytu i nierówności społecznych są rzeczywiście skomplikowanymi problemami zjawisk społecznych. W tym celu autor stara się odpowiedzieć na te wyzwania, przedstawiając nasze pomysły jako alternatywny krok do przezwyciężenia problemu.

mamy nadzieję, że ten dokument może zapewnić maksymalne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Nie zapominajmy, że autorzy wyrażają naszą wdzięczność naszym przełożonym, a także składają przeprosiny, jeśli nadal istnieją niedociągnięcia i błędy w tym artykule. Miejmy nadzieję, że nie zmniejszy istoty i intencji autora do dzielenia się.

przykład Przedmowa do przekazu 8

głęboka wdzięczność autora skierowana jest do obecności Boga, wielkiego Boga. Dzięki jego wskazówkom autor może wreszcie uzyskać łatwość i płynność w pracy nad tym artykułem do ukończenia. Autor starał się być w stanie przedstawić najlepsze recenzje w tym artykule, więc wyniki mogą być zgodnie z oczekiwaniami.

w tym artykule autor stara się opisać twórcze pomysły pisarza, o tym, jak idealnie zarządzać środowiskiem. Środowisko, które nas otacza, jest bardzo cennym atutem, który można przekazać przyszłym pokoleniom. Dlatego właściwe jest, abyśmy utrzymywali go i dbali o niego w najlepszy sposób, abyśmy mogli nadal cieszyć się jego korzyściami i nadal czynić go zrównoważonym.

jeśli w tym artykule są braki i błędy, autorzy bardzo przepraszają. Autor jest otwarty na wszelkie uwagi krytyczne i sugestie dotyczące ulepszenia niniejszego artykułu. Jeśli są dobre i mocne strony, to pochodzi od samego Boga. Dziękuję za wsparcie wszystkich zaangażowanych stron i mam nadzieję, że ten artykuł może przynieść maksymalne korzyści czytelnikowi.

przykładowe prace wstępne 9

czuje się dumny, ponieważ autor może wykonać zadanie tego artykułu. Mimo, że jest to trudne i pełne ciężkiej pracy, można go w końcu rozwiązać. Dlatego nie zapominaj, że autorzy oferują najwyższą wdzięczność Panu wszechświata. Bez jego zgody, oczywiście autor nie mógł ukończyć tej pracy.

aby nie zapomnieć, autor wyraził również szczerą wdzięczność dla tych, którzy poparli ukończenie tego artykułu. Dla Pana / Pani przełożonych i osób, które są skłonne poświęcić czas na odpowiedź na nasze pytania. Miejmy nadzieję, że wsparcie, które zostało udzielone, może być jak najszersze dla wielu osób.

autor zdaje sobie sprawę, że ta praca może być jeszcze daleka od doskonałości. Brakuje i brakuje tu i tam może nadal być. Proszę więc zrozumieć i wybaczyć te słabości. Jeśli chcesz, pisarz chętnie otrzyma pomocny wkład od czytelników, aby pisarz mógł później produkować lepsze artykuły. dzięki.

przykładowe prace wstępne 10

po długiej walce, ten artykuł może być wreszcie ukończony. Oczywiście my, jako zespół redakcyjny tego dokumentu, jesteśmy bardzo wdzięczni za jego ukończenie. Składamy najgłębszą wdzięczność Allahowi, przewodnikowi. Chcemy również wyrazić naszą wdzięczność zaangażowanym stronom za wsparcie dla nas w zakończeniu prac nad tym dokumentem.

niniejszy dokument został przygotowany w celu przedstawienia przeglądu działań łagodzących klęski żywiołowe. Wszyscy na pewno nie oczekują katastrofy. Ale ważne jest, aby znać właściwe kroki, aby radzić sobie z klęskami żywiołowymi. Ponieważ, nie będziemy wiedzieć, co może się z nami stać w przyszłości. Co najmniej, rozumiejąc ten ogólny obraz łagodzenia skutków katastrof, czytelnicy mogą przewidzieć najgorsze, które mogą się wydarzyć, mając nadzieję, że nadal uzyskają najlepszą ścieżkę w życiu.

mamy nadzieję, że ten artykuł może przynieść największe korzyści każdemu, kto go czyta. Mamy nadzieję, że czytelnicy również wybaczą, jeśli w tym artykule pojawią się braki i błędy. Będziemy również czuć się szczęśliwsi, jeśli znajdą się czytelnicy, którzy chętnie udzielą nam sugestii i konstruktywnej krytyki. Tak więc, przygotowując następny dokument, możemy przedstawić coś lepszego. dzięki.

oto kilka przykładów artykułów wprowadzających, które można opisać w tym artykule. Mam nadzieję, że ta dyskusja jest przydatna i można ją zrozumieć properl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.