Jakie są pięć podstawowych zasad pisania technicznego?

Hero Images/Hero Images / Getty Images

pisanie techniczne jest jednym z najważniejszych elementów strategii obsługi klienta firmy i istnieje pięć zasad, o których pisarze techniczni muszą pamiętać, aby odnieść sukces: treść, świadomość celu, styl pisania, dostępność i gramatyka lub użycie. Nieuwaga do któregokolwiek z tych pięciu obszarów często prowadzi do dokumentu niespełniającego norm i niezadowolenia ze strony klienta.

jakość treści jest najważniejszą zasadą, jeśli chodzi o pisanie techniczne. Ważną rolę odgrywa świadomość tego, kto będzie czytał podręcznik użytkownika, luka w wiedzy, którą wypełnia Przewodnik Użytkownika oraz sposób dostarczania przewodnika.

znajomość celu przewodnika użytkownika jest ważna, szczególnie w odniesieniu do odbiorców przewodnika. Zrozumienie uprzedzeń użytkownika jest ważne podczas pisania tekstu instruktażowego, podobnie jak znajomość obowiązków pisarza w komunikacji.

dostępność dokumentu oznacza łatwość nawigacji. Jeśli dokument jest plikiem PDF, odnośniki powinny przenieść czytelnika ze spisu treści do odpowiednich sekcji. Również lista tabel i ilustracji jest koniecznością.

pisanie z właściwą gramatyką może wydawać się oczywiste, ale wiele osób z wykształceniem technicznym zmaga się z komunikacją pisemną. Gramatyka i użycie muszą być jasne i wolne od błędów.

styl pisania jest ostateczną zasadą dla pisarzy technicznych do zapamiętania. Różne rodzaje pisania mają różnych odbiorców, a każda publiczność ma swoje własne potrzeby językowe, które pisarz szanuje tonem i wyborem słów.

ogłoszenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.