Timothy Keller Sermons Podcast by Gospel in Life

jeśli otworzysz Psalmy, które są inspirowane przez Boga modlitewnikiem, pierwsza strona Psalmów nie jest modlitwą. Interesujące. Pierwsza strona książki, która mówi ci, jak się modlić, nie jest modlitwą, ale właściwie medytacją nad medytacją. To wezwanie do medytacji.

medytacja nie jest tym samym, co studiowanie Biblii, ponieważ studiując Biblię, po prostu uczysz się jej prawdy. Uczysz się tylko informacji. Medytacja bierze to, czego się nauczyłeś i robi coś z tym. Mówi, że w rzeczywistości jest to sposób umyślnego wpływania na swój umysł i serce i przenoszenia go do miłości, pokory i zastanawiania się nad tym, czego właśnie się nauczyłeś.

przyjrzyjmy się i zobaczmy, co Psalm 1 mówi nam o medytacji. Dowiemy się o priorytecie, obietnicy, produktach, praktyce, a następnie o problemie i rozwiązaniu medytacji.

to kazanie zostało wygłoszone przez ks. Timothy Keller w Kościele prezbiteriańskim Odkupiciela w dniu 23 listopada 2014 roku. Seria „Modlitwa modlitw”. Pismo Święte:Psalm 1:1-6; 2: 1-12.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.