wniosek o wydanie wyroku skróconego

 wniosek o wydanie wyroku skróconego

w Kancelarii Prawnej Ira J. Metrick otrzymujemy i sprawdzamy wszystkie zawiadomienia, które nasi klienci otrzymują podczas procesu wykluczenia z New Jersey, a także zapewniamy wyjaśnienia zawiadomień i odpowiadamy na pytania dotyczące ich wpływu na proces wykluczenia, w tym wniosek o wydanie wyroku skróconego.

co to jest wniosek o orzeczenie zbiorcze w NJ (czasami nazywany wnioskiem o odpowiedź na strajk)?

jeśli twój dom stoi wykluczenia z banku lub pożyczkodawcy pieniędzy i są one złożenie wniosku o wyroku skróconego, są one zasadniczo mówi sąd, że mają prawo do wykluczenia i że nie ma potrzeby procesu, ponieważ nie masz obrony. W tym wniosku bank musi ustalić Ważność hipoteki, niewypłacalność i prawo kredytobiorcy do uciekania się do hipoteki. Aby obronić wniosek o streszczenie wyroku właściciel domu musi wykazać, że istnieją istotne kwestie faktów, czy pożyczkodawca ma prawo do wykluczenia. Dowodem w tych wnioskach jest dokumentacja od pożyczkodawcy na temat; cesji hipoteki, posiadania notatki i daty niewykonania zobowiązania.

kiedy kredytodawca może złożyć wniosek o orzeczenie zbiorcze?

wniosek o orzeczenie zbiorcze może złożyć pożyczkodawca w dowolnym momencie po upływie 35 dni od doręczenia skargi, jeśli właściciel domu złożył kwestionującą odpowiedź. Pożyczkodawca musi również doręczyć właścicielowi domu zawiadomienie o rozprawie co najmniej 28 dni przed datą Sądu. Termin rozprawy musi być również co najmniej 30 dni przed datą rozprawy.

jeśli kredytodawca uzyska wyrok skrócony, przyzna mu prawo do wystąpienia o orzeczenie prawomocne i ustalenia kwoty należnej. Po wydaniu prawomocnego wyroku pożyczkodawca może wyznaczyć termin sprzedaży. Jeśli stoisz w obliczu wykluczenia, szukanie porady prawnej jak najszybciej da ci największą szansę, aby uratować swój dom.

Co Zrobić, jeśli Bank złoży wniosek o orzeczenie zbiorcze?

jeśli otrzymasz wniosek o wydanie wyroku skróconego, istnieją szczególne wymagania dotyczące Twojego sprzeciwu. Musisz albo przyznać, albo zakwestionować każdy z faktów zawartych w oświadczeniu powoda, które zostało złożone wraz z wnioskiem. Musisz również wyjaśnić sędziemu, dlaczego ich dowody są niewiarygodne. Niektóre zabezpieczenia zawierają argumenty, których pożyczkodawca nie wykazał:

  1. posiadanie oryginału Notki przed datą złożenia skargi;
  2. ważna Cesja hipoteki;
  3. zaświadczenie na poparcie wniosku pochodzi od osoby posiadającej osobistą wiedzę na temat informacji przekazywanych Sądowi.

każde otrzymane zawiadomienie może wpłynąć na proces wykluczenia. Jeśli otrzymałeś wniosek o orzeczenie skrócone, jeśli ważne jest, aby zrozumieć, co to znaczy i jakie są Twoje opcje. Jeśli chcesz wiedzieć, co oznacza konkretne ogłoszenie, Kancelaria Prawna Ira J. Metrick może Ci pomóc, wyjaśniając je. Oferujemy również reprezentację, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia w naszym biurze, a następnie przesyłać je do Ciebie z wyjaśnieniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.