Wykonywanie Aarti

Aarti koncepcja oferowania Aarti

mówi się, że koncepcja oferowania Aarti pochodzi z rytuałów ognia lub homa okresu wedyjskiego w Indiach.Aarti jest oferowane głównie dla bóstw, gdzie knoty są moczone w oczyszczonym maśle, a następnie oświetlane. Zwyczaj Aarti jest wykonywany nie tylko Bogu i innym formom życia, ale także innym nieożywionym formom, takim jak pojazdy lub elektroniczne gadżety, dzięki czemu wyróżnia się w swoim działaniu i pomaga wykonawcy zrobić wszystko, co w jego mocy. Jest to inny sposób czczenia i szanowania przedmiotu. Można zauważyć, że kiedy aarti jest ofiarowana Bogu na końcu, jest ona machana do wszystkich obecnych tam widzów, co ma przede wszystkim pokazać, że każdy należy do Boga i jest niezbędną częścią Boga, a tym samym okazują swój szacunek, biorąc aarti i kłaniając się jej. Według sanskrytu słowo „Aarti” oznacza całkowitą miłość, gdzie słowo ” Aa „oznacza całkowitą, a „rati” oznacza miłość. Tak więc Aarti jest definiowana dokładniej jako stała i kompletna miłość osoby rozszerzonej na Boga. Termin Aarti oznacza również pobożną hinduską pieśń, która jest śpiewana podczas wykonywania Aarti Bogu.

Aarti Aarti jest wykonywana z całkowitym poświęceniem

– kiedy Aarti jest śpiewana pooja lub ofiara aarti jest wykonywana z całkowitym poświęceniem szacunku, uczucia głębokiej miłości i podziwu oraz kontemplacji myśli wobec Boga. W ten sposób całe życie i wszystkie aspekty materialnego stworzenia są symbolicznie ofiarowane Panu poprzez ceremonię aarti. Aarti jest najczęściej wykonywane co najmniej dwa lub trzy razy dziennie, szczególnie pod koniec sesji bhadżanu. Powodem lub celem występu Aarti jest intencja poszanowania bóstw w pokorze i wdzięczności, w ten sposób wielbiciele stają się głęboko zanurzeni w boskiej postaci Boga. Aarti jest wykonywana nie tylko w świątyniach, ale także w domu. Aarti ogólnie oznacza pięć elementów wszechświata, a mianowicie eter (akash), wiatr (vayu), ogień (agni), woda (jal) i ziemia (pruthvi).

Aartiproces wykonywania Aarti

Aarti Plate

-Aarti jest zwykle wykonywana więcej niż dwa do trzech razy dziennie, co może mieć miejsce na końcu pujy lub sesji bhajan. Prawie wszystkim hinduskim ceremoniom i okazjom towarzyszy występ Aarti. Aarti jest oferowana za pomocą płyty wykonanej z metalu, która może być Srebrna, brązowa lub miedziana, na której umieszcza się błoto lub metalową lampę wypełnioną olejem lub ghee i gruby Knot. Knot jest zawsze utrzymywany w liczbach nieparzystych, ponieważ za nim stoi zwyczaj. Czasami zamiast lampy Aarti jest również oferowana przez płonącą kamfor. Talerz, w którym odbywa się Aarti, niesie również takie przedmioty, jak kwiaty, kadzidła i akshata. Czasami płyta jest również zastępowana przez lampę ghee i aarti jest oferowana.Aarti jest oferowana osobie lub bóstwu przez krążenie talerza ruchem okrężnym, a zatem w ten sposób uważa się, że talerz lub lampa pochłania moc Pana. Kiedy Aarti jest zrobione bóstwu, wtedy kapłan ofiarowuje je publicznie, a następnie ludzie odwracają ręce tylko do kielicha nad płomieniem lub talerzem, a następnie biorą go do czoła, otrzymując w ten sposób błogosławieństwa, które zostały przekazane od Boga do płomienia lub Aarti.

AartiAarti jest clubbed ze śpiewem

Aarti

-jak i kiedy Aarti jest wykonywana jest zwyczajową praktyką śpiewania hymnów i pieśni na cześć danego bóstwa. W przypadku osoby, piosenki są śpiewane na cześć tej konkretnej osoby. Kiedy Aarti jest wykonywane bóstwu, wykonawca i wielbiciele naprawiają lub koncentrują się, patrząc głęboko w oczy bóstwa, ponieważ uważa się, że oczy są oknami duszy i zanurzają się w Bogu. Kiedy Aarti jest ofiarowana bóstwu, płomień oświetla różne części Boga lub Bogini tylko po to, aby dać widzom lepszy widok bóstwa.
Aarti najpierw wykonuje się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i po każdym drugim lub trzecim okręgu jest machany do tyłu i ponownie jest machany w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.Główną ideą tego ruchu Aarti jest to, że oznacza on nasze codzienne czynności, które wirują wokół Boga, centrum naszego życia. Można również przyjąć, że aarti jest oferowana, aby utrzymać Boga w skupieniu na wszystkich działaniach, które wykonujemy i wzmocnić związek lub wiarę, że wszystko jest drugorzędne tylko dla Boga, ponieważ on jest istotą najwyższą. Kiedy każdy człowiek sobie z tego sprawę, że mają moc zmierzyć się z każdym nieoczekiwanym smutku w swoim życiu.

Aartiznaczenie robienia Aarti

– istnieje różne zrozumienie dla Aarti – jak to również oznacza, że wszyscy znajdujemy się tylko pod boską kontrolą Boga, co pomaga w utrzymywaniu własnego ego w dół i utrzymywaniu pokory pomimo tego, jak wysoko jest on umieszczony. Zwyczaj Aarti działa jako przypomnienie, aby być czujnym, aby żadna światowa przyjemność i życzenia nie mogły pokonać osoby. Jest to podkreślone przez zapalone knoty lub płomienie podczas Aarti, które usuwają ciemność i utrzymują osobę w jasnym świecie rzeczywistym.Wykonanie aarti jest jednym z szesnastu kroków, które należy wykonać w shodasha upachaara lub pooja rytuału. Nie tylko towarzyszy mu śpiew pieśni Aarti, ale także przez większość czasu towarzyszy mu gra na instrumentach muzycznych i klaskanie, które jest bardziej formą bhadżanu. Aarti jest również określana jako Mangala Niraajanam i podczas tego procesu wielbiciele zostają pochłonięci cichym lub głośnym śpiewem modlitwy i trzymają Oczy skupione na oświeconym Bóstwie Pana. W naszych modlitwach odczuwamy dodatkową moc, a Pan zdaje się wykazywać w tym czasie szczególne piękno. Poza oświetleniem Knot dla Aarti odbywa się to również za pomocą oświetlenia kamfory, która ma związane z nią znaczenie duchowe. Kamfora wypala się całkowicie, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, a jednocześnie emanuje pięknym zapachem. Jest to porównywane do życia jednostki, gdzie wiedza danej osoby jest oświetlona przez ogień, a prawda lub Pan w nas jest objawiona światu, znikając nasze ego i tworzy poczucie indywidualności, które utrzymuje nas oddzielonych od Pana.

AartiAarti przynosi nam komunię z Bogiem

Znaczenie Aarti

-tak samo jak kamfora poświęca się całkowicie, ale nadal emanuje przyjemnym zapachem, tak jest nasza duchowa wiedza, w której powinniśmy być gotowi poświęcić się chętnie szerząc miłość wszystkim. Bez naszej wiedzy w czasach Aarti jesteśmy przywiązani do Pana na jego piękno. Śpiew, klaskanie i dzwonienie w dzwon wyrażają naszą radość i pomyślność dla Wszechmogącego.
po oczekiwaniu na wszystkie rytuały i raz, gdy Aarti zostanie pokazane, a bóstwo zostanie oświetlone, zamykamy oczy mimowolnie, co zabierze nas głęboko w Boga. To działanie głównie oznacza, że każdy z nas jest świątynią Pana i trzymamy w sobie boskość. Pod koniec Aarti, kiedy jest nam ofiarowana, bierzemy tę ofiarę i nakładamy ją z powrotem na nasze oczy i głowę tylko po to, aby upewnić się, że światło, które oświeciło Pana, może również otworzyć naszą boską wizję, aby nasze myśli stały się szlachetne i piękne.

AartiAartis w świątyniach hinduistycznych są wykonywane przez kapłana

filozoficznym rozszerzeniem dla Aarti jest to, że stwierdza, że naturalne źródła światła obejmują słońce, księżyc, gwiazdy i ogień, a Bóg jest Stwórcą tego wszystkiego i tylko dzięki niemu istnieje wszystkie te niezwykłe zjawisko. Słońce ma być bóstwem rządzącym intelektem, księżyc umysłem, a ogień mową, a z kolei Pan ma najwyższą moc rządzenia wszystkimi tymi ciałami niebieskimi. Tak więc, kiedy rozświetlamy Pana płomieniem aarati, zwracamy naszą uwagę na samo źródło światła, które symbolizuje wiedzę i życie. Aarti w świątyniach hinduistycznych są wykonywane przez kapłana, a pierwsza, która jest wykonywana rano, jest znana jako „mangala-Arati”, po tym następuje kolejna aarti późnym rankiem i jedna w południe, a ostatnia jest wykonywana o zachodzie słońca.
wspólny hymn Aarti, który jest śpiewany lub śpiewany w czasie wykonywania Aarti jest następujący: „Na tatra suryo bhaati na chandra Taarakam Nemaa vidyuto bhaanti kutoyamagnih tameva bhaantam anubhaati sarvam Tasya Bhaasa sarvam idam vibhaati” on jest tam, gdzie słońce nie świeci, ani księżyc, gwiazdy i błyskawice. Więc co mówić o tym małym płomieniu (w mojej dłoni)! Wszystko (we wszechświecie) świeci tylko po Panu i tylko przez jego światło jesteśmy oświeceni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.