Applied Behavior Analysis (ABA) och Verbal Behavior (VB)

Applied Behavior Analysis är en metod för undervisning baserad på förutsättningen att tal, akademiker och livskunskap kan läras ut med hjälp av vetenskapliga principer.
ABA är baserad på 20-talet arbete B. F. Skinner. 1938 publicerade Skinner uppförandet av organismer, som beskrev processen att lära sig genom konsekvenserna av beteende. Senare tillämpningar av hans inställning till utbildning och socialt betydande beteende ledde till vad vi nu kallar tillämpad beteendeanalys.
ABA belönar eller förstärker lämpliga beteenden och svar eftersom barn är mindre benägna att fortsätta de beteenden som inte belönas. Med tiden reduceras förstärkningen så att barnet kan lära sig utan de ständiga belöningarna.
forskning visar att barn med autism svarar på ABA-intervention. Färdigheter demonteras i sina minsta komponenter, så att barnen lär sig att behärska enkla färdigheter och sedan bygga mot mer komplicerade färdigheter.
Skinners 1957-bok, verbalt beteende, fokuserade på funktionell analys av verbalt beteende och ledde till betydande forskning av tillämpade beteendeanalytiker, inklusive Dr.Jim Partington. Denna forskning finns i journal, the Analysis of Verbal Behavior, och fungerar som grunden för att undervisa verbalt beteende som en del av ett ABA-program.
tillämpat verbalt beteende är då ABA med fokus på verbalt beteende och tillämpningen av ABA vid undervisning av verbalt beteende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.