betecknat marknadsområde

(2) lokal marknad.- A) i allmänhet .- Termen ”lokal marknad”, när det gäller både kommersiella och icke-kommersiella TV-sändningsstationer, betyder det utsedda marknadsområde där en station är belägen, och-i) när det gäller en kommersiell TV-sändningsstation, alla kommersiella TV-sändningsstationer som är licensierade till ett samhälle inom samma utsedda marknadsområde ligger inom samma lokala marknad; och (ii) när det gäller en icke-kommersiell utbildnings-TV-sändningsstation omfattar marknaden alla stationer som är licensierade till ett samhälle inom samma utsedda marknadsområde som den icke-kommersiella utbildnings-TV-sändningsstationen. (B) län av licens .- Utöver det område som beskrivs i punkt A omfattar en Stations lokala marknad det län där stationens licensgemenskap finns. C) utsett marknadsområde .- Vid tillämpning av punkt A avses med termen ”betecknat marknadsområde” ett betecknat marknadsområde, enligt Nielsen Media Research och publicerat i Nielsen Station Index Directory 1999-2000 och Nielsen Station Index United States Television Household Estimates eller någon efterföljande publikation. D) vissa områden utanför ett visst marknadsområde .- Varje folkräkningsområde, stadsdel eller annat område i delstaten Alaska som ligger utanför ett bestämt marknadsområde, som bestäms av Nielsen Media Research, ska anses vara en del av en av de lokala marknaderna i delstaten Alaska. En satellitbärare kan bestämma vilken lokal marknad i delstaten Alaska som ska anses vara den relevanta lokala marknaden i samband med varje abonnent i ett sådant folkräkningsområde, stadsdel eller annat område. E) marknadsbestämningar .- Den lokala marknaden för en kommersiell TV-sändningsstation kan ändras av Federal Communications Commission i enlighet med avsnitt 338(l) i Communications Act of 1934 ( 47 U. S. C. 338 ).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.