konstruktionsschema: Vad är det och hur man gör det?

oavsett om du är en erfaren entreprenör eller projektledare eller en nybörjare, byggprojekt är aldrig lätt. Om du inte bygger ett lego fort med dina barn kan byggprojekt vara komplexa och tröttsamma och ofta försenade!

med många rörliga delar – människor, utrustning, råvaror och mer – kommer problem att uppstå. Om något projekt behöver en genomtänkt genomförandeplan och noggrant kartlagt schema är det ett byggprojekt.

alla byggprojekt börjar när ägaren identifierar ett behov av en ny byggnad eller samhällsförbättring och avslutar när byggandet är klart och godkänt av lämpliga myndigheter. Under projektets genomförandetid styrs projektet av ett konstruktionsschema.

men låt oss inte komma före oss själva. Låt oss först snabbt förstå vad som är ett konstruktionsschema och varför det är viktigt. Läs vidare …

Vad är ett konstruktionsschema?

en konstruktion schema är en hel plan för hur ett projekt kommer att genomföras och när. Ett konstruktionsschema beskriver projektets tidsramar / milstolpar och spårar projektets framsteg för att hålla allt i tid och på budget. Det är ryggraden i alla blomstrande projektledning för konstruktion.

ett konstruktionsschema innehåller:

 • projektleveranser
 • resurshantering
 • tillgångsallokeringar
 • uppgifter som krävs för att slutföra byggandet
 • beroenden mellan olika uppgifter
 • byggfrister och aktivitetsperioder
 • Budget och kostnadsberäkning av involverade delar

byggplaner utvärderas regelbundet av projektledare för att säkerställa att byggandet går som planerat och kommer att slutföras inom den fastställda tidsramen.

även om det kan vara tidskrävande att skapa ett konstruktionsschema kan det hjälpa dig att undvika problem, ge dig en känsla av riktning och göra det möjligt för dig att hantera projektresurser.

Varför är konstruktionsscheman viktiga?

att skapa ett konstruktionsschema är oerhört viktigt. Att samordna alla uppgifter och personal kan vara ett tufft jobb, och utan en plan på plats kan det bli omöjligt. Scheman hjälper till att spåra, kommunicera och rapportera framsteg för ett visst projekt och hålla alla intressenter i slingan.

byggnadsarbetarehär är några av de viktigaste punkterna på varför skapa en konstruktion schema är avgörande:

 • resurshantering: att arbeta med begränsade resurser innebär att hantera dem ordentligt är viktigt. Utan korrekt resurshantering kan arbete inte göras effektivt vilket så småningom kan leda till minskad produktivitet och ökad missnöje bland anställda. Det är därför chefer bör planera användningen av varje resurs för att hjälpa alla att göra sina jobb så effektivt som möjligt.
 • ger en färdplan: När chefer skapar ett schema startar det byggprocessen och ger hela teamet instruktioner att hänvisa till och följa. Genom att tilldela dem fasta uppgifter och ansvar ger chefer hela besättningen en känsla av riktning och en färdplan att följa.
 • tillgångsallokering: ett konstruktionsschema gör det möjligt för chefer att fördela arbetskraft, utrustning och material korrekt, så att det finns minsta stilleståndstid.
 • att hålla saker under budget: korrekt projektplanering och schemaläggning kan exakt förutsäga budgetberäkningar. Detta kan hjälpa till att hålla projektet inom de fastställda monetära gränserna, vilket gör att både chefen och kunden är nöjda.
 • kvalitetskontroll: hantering och fördelning av resurser före projektgenomförandet bidrar till att säkerställa att rätt material och utrustning används, vilket bibehåller kvaliteten under hela projektets livscykel.

följ dessa steg för att skapa ett Robust konstruktionsschema:

nu när du vet vad ett byggschema är och varför det är viktigt för projektledare att skapa ett välplanerat schema är det dags att komma in i ”hur” för att skapa ett byggschema. Följ dessa 5 steg för att skapa ett robust konstruktionsschema:

Bit.ai Startsida CTA

Steg 1. Få Information

det första steget i att skapa ett schema är att samla in så mycket information som möjligt om projektet och de berörda parterna.

 en constrction arbetare gör sitt arbete på en byggarbetsplats ange vad som behöver göras och vad som kommer att vara ditt lags krav. Om du inte vet var du ska börja, börja med att kontakta alla underleverantörer som är involverade i projektet och fråga om deras krav.

steg 2. Identifiera intressenter

Nästa upp, bestämma roller och ansvar för alla arbetskraft och viktiga intressenter som är involverade i byggprojektet. Inkludera namnen på alla i teamet-projektägare, huvudentreprenör, underleverantörer och leverantörer.

steg 3. Samla uppgifter

varje steg som leder dig närmare projektets slutförande är en ’uppgift’. Uppgifter måste delas upp i mindre strukturer och specificeras korrekt för att de ska kunna utföras framgångsrikt. Uppgifter är det som ligger till grund för hela ditt schema och måste samlas in, prioriteras och tilldelas korrekt.

för att effektivt hantera konstruktion och dess leveranser delar projektledare ofta upp uppgifterna i mindre och mer hanterbara element, kallad arbetsfördelningsstruktur eller WBS. Arbetsfördelningsstrukturen listar noggrant alla projektuppgifter; upprätthåller projektets omfattning och beroenden. Att följa en sådan metod kommer säkert att hjälpa ditt team i framtiden, göra arbetet mycket mer hanterbart och hålla alla ansvariga.

du kan ytterligare lägga till milstolpar som är viktiga punkter som markerar slutet på en stor utvecklingsfas i ditt projekt. Att lägga till och spåra milstolpar hjälper ditt team att vara på rätt väg.

steg 4. Uppskatta aktivitetens varaktighet

när du har samlat in och tilldelat alla uppgifter som krävs för framgångsrik projektkörning är det dags att ge dessa uppgifter, Ett start-och slutdatum. Uppskatta uppgift varaktighet skulle ge dig en tydligare bild av hur lång tid din konstruktion kommer att ta och hjälpa dig att planera dina resurser därefter.

se till att dessa bestämningar är realistiska och glöm inte att faktor i klimatet eftersom det kan spela en stor roll för att fördröja byggprojekt.

du skulle också behöva faktor i schemalagda helgdagar och överväga sjuk-och semesterdagar för anställda. Behåll lite svängrum för att rymma tidslinjefluktuationer.

Steg 5. Tilldela uppgifter

uppgifter måste tilldelas innan byggandet faktiskt kan börja. Att tilldela roller och ansvar minskar tvetydigheten och ger tydliga instruktioner om vad som behöver göras och av vem.

att göra arbetskraft och entreprenörer medvetna om vad som förväntas av dem när det gäller engagemang håller dem mer ansvariga och uppriktiga i sitt arbete. När du har tilldelat arbetet är ditt schema redo att gå ut i den verkliga världen. Se till att dina resurser är balanserade och att ingen grupp eller intressent är övertilldelade uppgifter.

steg 6. Granska schemat

inget schema är och bör sättas i sten. Scheman bör vara tillmötesgående för att förändras och tillräckligt flexibla för att ändra lärandet av ny information. Scheman kräver granskning av slutförda uppgifter med periodiska intervall för att korrigera fluktuationer och minimera risker. Fortsätt att övervaka och granska ditt schema regelbundet för att hålla reda på framstegen och mildra eventuella risker eller utmaningar som kan uppstå i framtiden.

Steg 7. Antaganden eller begränsningar

det sista steget är att lägga till eventuella begränsningar, antaganden eller begränsningar som du har införlivat när du skapar projektschemat. Teamet som arbetar med konstruktionen måste informeras om de eventuella svårigheter de kan möta i framtiden och hur man ska fungera om en sådan situation uppstår.

 en arbetare som antar begränsningar för konstruktionsschema interna / externa miljöförändringar, brist på resurser eller andra oförutsedda utmaningar måste redovisas i schemat, alla är bra exempel på begränsningar som ett projekt kan möta i framtiden.

hur Bit hjälper till med Konstruktion schemaläggning?

att använda ett dokumentationsverktyg är ett utmärkt sätt att skapa byggscheman mer effektivt och effektivt. Det är därför smarta chefer använder plattformar som Bit för att skapa, hantera och dela konstruktionsscheman med sina team.

ett måste-verktyg för chefer, Bit.ai är en allt-i-ett-dokumentsamarbetsplattform utformad för den moderna arbetsplatsen. Bit är vanligt för anställda att samtidigt samarbeta och hantera scheman, brainstorma ideer, tilldela uppgifter, lagra projekttillgångar och få arbete gjort tillsammans.

Bit.ai: verktyg för att göra construction schedule planskapa bara en arbetsyta, Lägg till dina teammedlemmar och börja skapa dina arbetsplatsdokument som konstruktionsscheman snabbt! Du kan vidare dela dessa dokument med externa kunder, partners, underleverantörer etc., och få detaljerade insikter om hur de interagerade med dina dokument! Coolt, eller hur?

några fler funktioner i Bit är:

 • intern / extern wiki
 • 100 + Rich media integrationer
 • dokumentspårning
 • lagring av digitalt innehåll
 • flera sätt att dela: spårbara länkar, live-inbäddningar och live-tillstånd
 • Brandbara dokument

Bitfunktioner infographic

vad väntar du på?!

nu när du är laddad med tillräcklig kunskap om konstruktionsscheman är det dags att omsätta all den informationen i praktiken. Som projektledare, att skapa ett välplanerat schema gör ditt jobb oerhört enkelt.

inte bara kan du hålla saker under budget, men du kan säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projektet genom att hålla ditt schema som referensdokument.

Observera att konstruktionsschemat är ett levande dokument som behöver ändras och förbättras som situationen kräver.

det är därför dokumentsamarbetsverktyg som Bit är perfekta för att skapa sådana dokument eftersom du kan redigera alla dokument i realtid och göra ändringar som ditt företag kräver. Så, vad väntar du på? Börja skapa din konstruktion schema dokument idag, med lite hjälp från Bit.ai lycka till!

vidare läser:

 • Projektledningsschema: vad, varför och hur!

 • hur man skriver en begäran om förslag (RFP)?

 • hur man skriver en klient kort i 2022

Konstruktion schema-pinterest

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.