Vad är Adoption Dossier?

olika länder kommer att ha olika ”dossierkrav”. Det enklaste sättet att uttrycka det är att säga att det här är stöddokumenten till din hemstudie. Så till exempel kommer socialarbetaren att köra bakgrundskontroller. De ger dig en medicinsk form som du tar till din läkare. Dessa bakgrundskontroller och den medicinska formen kommer att bli en del av din dokumentation. Olika länder har olika krav för var och en av dessa former. När du börjar adoptionsprocessen genom ett visst land och en specifik byrå är det byråns jobb att vägleda dig genom hemstudieprocessen och hjälpa dig att sätta ihop din dokumentation som överensstämmer med främmande lands krav.

om du antar genom ett Haagland, kommer dossierdokumenten att kräva en certifiering som kallas Apostille.

om du vill veta mer, vänligen kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor. Vi ger dig gärna mer information och adresserar dina specifika frågor.

dokumentationen är lite annorlunda när du är amerikanska medborgare bosatta utomlands. För att läsa mer om detta, klicka här.

gå tillbaka till Bulgariens huvudsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.